Modellendatabank

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft speciaal voor accountants- en belastingadvieskantoren een modellendatabank ontwikkeld. Op dit moment zijn er al meer dan 90 modelakten (in Word) en meer dan 10 rekenmodellen (in Excel) beschikbaar.

De akten zijn geen wetenschappelijk verantwoorde documenten, maar gebruiksvriendelijke, praktische modellen die een weergave vormen van onze jarenlange praktijkervaring op het gebied van het redigeren van akten voor onze relaties. De modellen zijn welhaast onmisbaar voor de dagelijkse adviespraktijk.

Deze modellen zijn te verkrijgen via de Portal NDFR: www.ndfr.nl van Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.

Eén keer per kwartaal, of zoveel vaker als nodig is als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving vindt een update plaats. Abonnees mogen zelf altijd suggesties doen voor nieuwe modellen.

Hieronder ziet u een overzicht van enkele van onze modelakten.


-    Samenwerkingsovereenkomsten (V.O.F., C.V. en maatschap)
-    Rekeningcourantovereenkomsten
-    Leningsovereenkomsten
-    Pensioenovereenkomsten
-    Managementovereenkomsten
-    Arbeidsovereenkomsten
-    Intentieovereenkomsten
-    Voorovereenkomsten
-    Overeenkomsten inzake overdracht van aandelen
-    Overeenkomsten inzake overdracht van een onderneming
-    Aandeelhoudersovereenkomst
-    Stemovereenkomst
-    Borgstellingsovereenkomst
-    Freelanceovereenkomst
-    Lijfrenteovereenkomsten
-    Pandovereenkomsten
-    Leaseovereenkomsten
-    Geheimhoudingsverklaring
-    Etc.

Als u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mr E.A. (Eric) van Uunen.