De mensen achter Marree & Van Uunen

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is een maatschap die bestaat uit vijf vennoten:

  1. Drs. D.J.F.M. (Dick) Bijl
  2. Mr. F. (Frank) Onstwedder
  3. Mr. E.A. (Eric) van Uunen
  4. Mr. M.M. (Marian) Cordua
  5. Drs. O.M. (Onno) de Groot
  6. Mr. P. (Pieter) Smolders

Wij hebben geen medewerkers in onze praktijk: iedereen functioneert op partnerniveau, hetgeen een borging van kwaliteit impliceert. Alle vijf hebben een ruime ervaring (van minimaal 11 jaar) in de fiscale praktijk. Drie hebben die ervaring opgedaan bij een internationaal opererend kantoor en twee bij een groot regionaal kantoor. Ons kantoor kent nagenoeg geen verloop, hetgeen garant staat voor een jarenlange relatie tussen een cliënt en zijn adviseur bij ons kantoor.

De dynamiek en complexiteit van ons vakgebied hebben ervoor gezorgd dat elke vennoot zich op een of meer gebieden van de fiscaliteit heeft toegelegd. Daardoor heeft elke vennoot zijn kennis in dat onderwerp verdiept en er als specialist ook veel ervaring mee opgedaan. Wij weten van elkaar wie zich bij ons in welk onderwerp heeft verdiept en wie over de benodigde kennis en ervaring beschikt.

Als wij als adviseur met een meer ingewikkeld vraagstuk te maken krijgen, zoals internationale vraagstukken of levensverzekeringen, heeft elk van ons via die specialist toegang tot die kennis en opgedane ervaringen. Vandaag de dag een randvoorwaarde om kwaliteit te leveren. U merkt daar als relatie overigens niets van. U blijft gewoon cliënt van uw eigen vennoot: een vast contactper-soon die u goed kent en bij wie u voor al uw fiscale vraagstukken terecht kunt. Dit houdt de lijnen kort en efficiënt. Immers elke vennoot kan met zijn eigen generalistische kennis 80% van alle vraagstukken zelf oplossen.

Maar door dit intern benutten van specialismen van vijf belastingadviseurs zorgen wij ervoor dat u maximaal kunt profiteren van de opgebouwde kennis en opgedane ervaringen op allerhande gebieden. Ook op terreinen die niet dagelijks worden betreden.