Over ons

Welkom bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs.
Wij zijn gespecialiseerd in hoogwaardige fiscale en juridische dienstverlening en vormen middels onze besloten vennootschappen een maatschap van belastingadviseurs.
Onze dienstverlening is primair gericht op accountants- en administratiekantoren en uitsluitend gericht op het Midden- en kleinbedrijf (MKB). De grondvesten van het kantoor stammen uit 1987.

Wilt u meer weten over onze specialistische werkwijze? Bekijk de website en neem desgewenst per e-mail dan wel telefonisch contact met ons op.

Met een vriendelijke groet,
het team van
Marree & Van Uunen
Belastingadviseurs

Missie

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft primair tot doel het bieden van professionele en hoogwaardige ondersteuning aan, en begeleiding van administratie –en accountantskantoren in Nederland. Dit doen wij middels het bieden van de nodige fiscaaljuridische know how aan onze klanten / administratie –en accountantskantoren, het oplossen van complexe fiscale vraagstukken en het begeleiden in fiscale procedures.

Visie

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs bereikt haar doel middels:

 • Het (academisch) kennisniveau van de individuele mensen, werkzaam binnen de maatschap: deze hebben minimaal 12 jaar relevante fiscale praktijkervaring, hetgeen een borging van hoogwaardige kwaliteit van de aanwezige kennis impliceert
 • Het dagelijks bijhouden en up-to-date houden van fiscale kennis (wetswijzigingen, jurisprudentie en/ of beleid)
 • Intensief onderling sparren omtrent fiscaaltechnische kansen, (on)mogelijkheden en ontwikkelingen
 • Uitwisselen van praktijkervaringen

Doelstellingen

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft de volgende doelstellingen:

 • Het uitbrengen van fiscale adviezen ten behoeve van MKB-bedrijven en vermogende particulieren
 • Het (begeleiden bij het) realiseren van de meer complexe fiscaaljuridische adviezen
 • Het begeleiden in fiscale procedures (fiscaal vooroverleg, bezwaar- en beroepsprocedures)
 • Het verzorgen van fiscaal inhoudelijke cursussen en lezingen ten behoeve van o.a. diverse beroepsorganisaties (voor accountants, administrateurs en belastingadviseurs)
 • Het ontwikkelen van modelovereenkomsten gerelateerd aan de fiscale MKB-praktijk
 • Het geven van second opinions (ten behoeve van o.a. banken en / of intermediairs)
 

Waarden

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs werkt uitsluitend op basis van de volgende waarden:

 • Deskundigheid
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking