Diensten

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft een tweetal doelgroepen:

  1. Primair locale en regionale accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren en andere financiële dienstverleners, gevestigd in heel Nederland.
  2. Ondernemers uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf en vermogende particulieren.

Wij richten ons primair op op locale en regionale accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren en andere financiële dienstverleners, gevestigd in heel Nederland.
Deze kantoren hebben doorgaans zelf onvoldoende massa om een kwalitatief hoogwaardige fiscale en juridische adviesgroep in het leven te houden en hebben vanuit die positie behoefte aan externe fiscale ondersteuning. Deze ondersteuning, die wij op het door hen gewenste moment bieden, houdt in concreto het volgende in:

  • het fungeren als fiscaaljuridische sparringpartner bij o.a. herstructureringen, bedrijfsopvolgingen (verkoop en overname);
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden, omzetten van eenmanszaak in de B.V., estateplanning, pensioenproblematiek bij de DGA etc.;
  • het begeleiden bij het uitbrengen en het uitvoeren van meer complexe fiscaaljuridische adviezen op diverse fiscaaljuridische onderwerpen;
  • het op verzoek geven van second opinions;
  • het verlenen van bijstand bij, dan wel het voeren van fiscale (gerechtelijke) procedures;
  • het opstellen van overeenkomsten (o.a. leningsovereenkomsten, managementovereenkomsten, koop-en verkoop van ondernemingen etc.) ;
  • het op verzoek van cliënten en/of brancheorganisaties verzorgen van presentaties ter zake (actuele) fiscaaljuridische onderwerpen;
  • het op verzoek verzorgen van fiscale trainingen ten behoeve van cliënten en/of brancheorganisaties.

Doorgaans communiceren wij over een bepaalde casus uitsluitend met de betreffende financiële dienstverlener. Desgewenst kan deze ondersteuning echter ook rechtstreeks aan de betreffende cliënt plaatsvinden, zij het dat wij onze eigen relatie zelf steeds weer als onze eigenlijke opdrachtgever blijven zien. Over alles wat wij doen rapporteren wij daarom rechtstreeks aan hen.
Naast bovengenoemde doelgroep, werken wij ook rechtstreeks voor een groep van eigen cliënten; meer specifiek: ondernemers uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf en vermogende particulieren. Directeuren-grootaandeelhouders beschouwen wij daarbij ook als ondernemers.
In zekere mate houden wij ons ook bezig met juridische advisering, en wel uitsluitend indien en voorzover dit aanpalend is aan onze fiscale adviespraktijk. Wij beperken ons dan ook tot het ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht en dergelijke). Vooral op het gebied van het opstellen van overeenkomsten (maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, overnamecontracten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten, franchisecontracten en dergelijke) hebben wij meer dan gemiddeld kennis en ervaring in huis.