Modellendatabank

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft ten behoeve van MKB-accountantskantoren/ MKB-administratiekantoren een databank met modelovereenkomsten ontwikkeld. Op dit moment zijn er circa 90 modelakten beschikbaar. Verder zijn er circa 12 rekenmodellen (in Excel)) ontwikkelt ten behoeve van de praktijk van de MKB-accountantskantoren/ MKB-administratiekantoren.
Onze modellen zijn professionele, eenvoudige en gebruiksvriendelijke modellen en bieden een instructie bij het gebruik hiervan. De modellen zijn welhaast onmisbaar voor de dagelijkse praktijk van iedere MKB-accountantskantoor/ MKB-administratiekantoor.
Deze modellen zijn te verkrijgen via de Portal NDFR: www.ndfr.nl van Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers (link: www.ndfr.nl). Voor toegang tot de site ontvangt u een persoonlijke inlogcode. U selecteert het gewenste model en met één druk op de knop wordt het bestand – beschikbaar in Word – gedownload.

Op verzoek van de klant stellen wij desgewenst de overeenkomst op en maken wij deze op maat.
Alle modellen worden regelmatig ge-update(bijvoorbeeld bij wijzigingen in wet- en regelgeving). Suggesties van abonnees voor (aanvullende) nieuwe modellen stellen wij op prijs.
Hieronder ziet u een overzicht van enkele van onze modelakten.

 • Akte inhoudende het aangaan en / of beëindigen van een vennootschap onder firma (VOF), dan wel een (openbare of stille of kosten) maatschap en/ of commanditaire vennootschap (C.V.)
 • Overeenkomsten inzake rekeningcourantverhoudingen en / of leningen tussen de DGA en de (eigen) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dan wel tussen verschillende (gelieerde) Besloten Vennootschappen
 • Arbeids- en/of managementovereenkomsten
 • Intentieovereenkomsten
 • Voorovereenkomsten
 • Koopovereenkomsten betreffende de overdracht van aandelen in een besloten vennootschap en/ of de overdracht van een onderneming (B.V. dan wel privé/ eenmanszaak etc.)
 • Akte inhoudende de omzetting van een pensioen in een oudedagsverplichting
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Stemovereenkomst
 • Borgstellingsovereenkomst
 • Lijfrenteovereenkomsten
 • Akte inzake verpanding
 • Leaseovereenkomsten
 • Geheimhoudingsverklaring

Hieronder ziet u een overzicht van enkele van onze rekenmodellen:

 • Beleggen in de B.V. of privé
 • Rechtsvormkeuze
 • Berekening goodwill
 • Stakingswinst omzetten in lijfrente

Als u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mw. Mr. M.(Marian) Cordua.