Eric van Uunen

Mr. Eric van Uunen RB (1960) voltooide in 1982 de studie bedrijfseconomie aan de HEAO in Breda en in 1986 de studie fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg.

“Elke verandering in de levenscyclus van een onderneming biedt een fiscale kans”.

Na het behalen van zijn diploma aan de Universiteit van Tilburg (1986) heeft hij nog een aantal opleidingen gevolgd, zoals de postdoctoraal studies Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en accountancy aan de Universiteit van Tilburg.

Eric is van 1986 tot 2000 werkzaam geweest bij een groot regionaal accountants- en belastingadvieskantoor en is vanaf 2000 zelfstandig beroepsbeoefenaar in maatschapverband: van 2000 tot 2002 als vennoot bij Marree Van Boekel & Smits Belastingadviseurs in Tilburg en vanaf 2002 als vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in zijn woonplaats Oisterwijk. Daarnaast heeft hij in de loop der jaren tal van bestuursfuncties vervuld, op professioneel niveau maar ook als vrijwilliger.

Als jurist/fiscalist heeft Eric zich in de loop der jaren gespecialiseerd in personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap), dga-problematieken en bedrijfsopvolging. Ook heeft hij tal van publicaties over deze thema’s op zijn naam staan, zowel wetenschappelijke als populaire uitgaven.

Vanaf 2019 is Eric parttime in de maatschap werkzaam. Hij houdt zich niet zozeer meer bezig met klantenwerk maar richt zich vooral op het verzorgen van opleidingen en cursussen voor beroepsorganisaties en andere opleidingsinstituten, zoals SRA, NBA, RB, Avans+ en NOAB.