Werkwijze

Onafhankelijkheid
Onze werkwijze kenmerkt zich met name door de onafhankelijkheid ten opzichte van onze primaire klanten, groep-accoutants-en administratiekantoren. Het maken van jaarrekeningen en fiscale aangiften (inkomsten- en/of vennootschapsbelasting, Loonheffingen en /of BTW) behoort met nadruk in het geheel niet tot onze dienstverlening. Wij maken geen deel uit van enige accountancyorganisatie. Hierdoor kunnen wij onze klanten een dienstverlening garanderen, welke complementair is aan de dienstverlening van het betreffende accountants- en / of administratiekantoor.

Trajecten met de fiscus worden uitsluitend in collegiaal overleg met het betreffende accountants- of administratiekantoor vormgegeven. De wijze van communiceren met een klant van het betreffende accountants- en / of administratiekantoor vindt uitsluitend op verzoek van en in nauw overleg met het betreffende kantoor plaats.

Snelheid en flexibiliteit
Als gevolg van jarenlange ervaring zijn wij ingespeeld op de continu in beweging zijnde ontwikkeling ten aanzien van de fiscale wetgeving en jurisprudentie en de wijzigingen die dit voor onze klanten met zich meebrengt. Een van de kernaspecten van ons kantoor is dat snel en adequaat kan worden ingegaan op deze wijzigingen.

Als gevolg van de jarenlange fiscaaltechnische verdieping en brede ervaring zijn wij in staat snel en flexibel in te springen op complexe fiscaaljuridische vraagstukken.

Creativiteit
De creativiteit binnen Marree & Van Uunen is het beste terug te vinden in de manier waarop wij de fiscale kennis toepassen op complexere fiscale vraagstukken die kenmerkend zijn voor onze reguliere opdrachten en onze corebusiness. Onze klanten zijn in de regel prima in staat om de reguliere fiscale vraagstukken op te pakken en adequaat af te handelen. Waar deze gedegen fiscale (basis) kennis bij hen ophoudt, begint in het algemeen onze dienstverlening. In het verlengde hiervan is continue vernieuwing van onze inhoudelijke dienstverlening een randvoorwaarde. Het enthousiasme en de inspiratie van de mensen achter Marree & Van Uunen leidt tot energie waarmee vervolgens fiscale mogelijkheden volledig kunnen worden benut ten behoeve van onze klanten.